Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X oraz żona Y prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Pan X ma przyznany decyzją zasiłek stały wraz z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Żona Y otrzymała decyzją ZUS z dnia 08.04.2020 r. emeryturę od 01.02.2020 r., z pierwszą wypłatą świadczenia w miesiącu kwietniu 2020 r. Sytuacja ta miała wpływ na wysokość zasiłku stałego Pana X. Od miesiąca maja 2020 r. nastąpiła zmiana wysokości zasiłku stałego na 30 zł miesięcznie. Ponadto przy swoim świadczeniu Pani Y jest również objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, może objąć męża ubezpieczeniem zdrowotnym przy swoim świadczeniu.

Od kiedy należy wyrejestrować Pana X z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym?

Czy od miesiąca nabycia przez żonę Y prawa do emerytury, czy od miesiąca wydania decyzji przyznającej emeryturę Pani Y, czy od miesiąca zmiany wysokości zasiłku stałego Pana X lub czy od dnia następnego, kiedy Pani Y zgłosi męża do ubezpieczenia zdrowotnego przy swojej emeryturze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?