Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy przeprowadzić postępowanie w poniżej opisanej sprawie?

W wyniku wznowienia postępowania administracyjnego wydano decyzję uchylającą dotychczasową decyzję ustalającą prawo do świadczenia rodzinnego i odmawiającą przyznania prawa do świadczenia. Po wniesieniu odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Następnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w związku z tym, że decyzja przyznająca została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczeń rodzinnych. W toku powyższego postępowania, organ I instancji powziął informację, że osoba złożyła skargę do WSA na decyzję SKO.

Czy w zaistniałej sytuacji, należy wydać decyzję administracyjną ustalającą nienależnie pobrane świadczenia i zobowiązującą do ich zwrotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?