Który z organów ochrony środowiska wymienionych w art. 376 p.o.ś. jest właściwy w sprawie oceny, czy dany teren należy do... - OpenLEX

Który z organów ochrony środowiska wymienionych w art. 376 p.o.ś. jest właściwy w sprawie oceny, czy dany teren należy do rodzaju terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który z organów ochrony środowiska wymienionych w art. 376 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. jest właściwy w sprawie oceny, czy dany teren należy do rodzaju terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 p.o.ś.?

Ustawodawca zrezygnował z obowiązku wskazywania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania terenów należących do terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 p.o.ś. Faktyczne zagospodarowanie terenów objętych planem miejscowym może różnić się od ich przeznaczenia określonego w tym planie, a dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku odnoszą się do faktycznego zagospodarowania terenów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?