Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wykonanie robót budowlanych polegających na wkopaniu w grunt na własnej działce szczelnego zbiornika na deszczówkę (np. z PCV) o poj. 5-10 m3 i podłączeniu go do instalacji odprowadzającej wodę opadową z dachu użytkowanego budynku jednorodzinnego wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy też jest zwolnione z tego obowiązku?

Od 1.07.2020 r. ma wejść program "Moja woda", której program (w uproszczeniu) mówi o zatrzymaniu wód opadowych na własnej działce i tym samym możliwe jest dofinansowanie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Z jednej strony (przez analogię) podobne inwestycje polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków (do 7,5 m3), czy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (o pojemności do 10 m3), wymagają zgłoszenia. Trudno natomiast uznać, że budowa zbiornika na deszczówkę mogła by podlegać pod te przepisy, a innych przepisów nie znajduję. Z drugiej strony natomiast (art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.) stanowi, że budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku nie wymaga pozwolenia, jak również zgłoszenia. Uważam, że zbiornik na deszczówkę jest częścią instalacji kanalizacyjnej. Zgodnie z wyjaśnieniami GUNB (https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/samples/ws200516_0.pdf?137) cyt. "...należy uznać, że części instalacji, które wykraczają poza obręb budynku do miejsca połączenia się z przyłączem, będą stanowić część instalacji, o których mowa w ww. przepisie".

Jakich procedur wymaga wykonanie ww. robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?