Czy koszty związane z budową, w których partycypują podwykonawcy prac budowlanych stanowią element kompleksowej usługi budowlanej? - OpenLEX

Czy koszty związane z budową, w których partycypują podwykonawcy prac budowlanych stanowią element kompleksowej usługi budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Spółka budowlana dokonuje zakupów robót od podwykonawców. Umowa przewiduje, że podwykonawca zapłaci spółce za korzystanie z placu budowy (w tym koszty korzystania z kabin sanitarnych i zużytych mediów jak energia elektryczna i woda, koszty usuwania, wywozu i utylizowania odpadów technologicznych i śmieci powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy). Wynagrodzenie z tytułu korzystania z placu budowy powiększone zostanie o podatek VAT. Strony ustalają partycypację wykonawcy w kosztach budowy w następującym zakresie:

a. Koszt dozoru placu budowy, media, wywóz nieczystości: w kwocie x % wartości wynagrodzenia wykonawcy netto.

b. Koszt ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych (CAR) w kwocie stanowiącej równowartość x % wartości wynagrodzenia wykonawcy netto.

c. Koszty najmu kontenera socjalnego x zł netto / 1 szt. miesięcznie.

Jakie stawki podatku powinna zastosować spółka?

Czy są to usługi komplementarne z usługą budowlaną i powinny być opodatkowane, tak jak usługa podwykonawców czy też 23%?

Czy koszt ubezpieczenia jako osobny wymieniony w umowie powinien być w w stawce ZW?

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu tych czynności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?