Czy w uchwale Rady Gminy określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzając ulgę za kompostowanie... - OpenLEX

Czy w uchwale Rady Gminy określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzając ulgę za kompostowanie bioodpadów należy wskazać termin, od kiedy będzie możliwość wprowadzenia ulgi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w uchwale Rady Gminy określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzając ulgę za kompostowanie bioodpadów należy wskazać termin, od kiedy będzie możliwość wprowadzenia ulgi, skoro przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. wskazują na termin określony w art. 6m ust. 2 u.u.c.p.g.?

Tzn. Czy mieszkaniec, który złoży deklarację np. 8 lutego 2020 r. może mieć zastosowaną ulgę za kompostowanie od 1 stycznia 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?