Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden budynek usytuowany na działce A, drugi na działkach A i B. Odległość pomiędzy budynkami 3,00 m.

Czy ma zastosowanie § 273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. w związku z wykonaniem okna w budynku na działce A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?