Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed jednostką samorządu terytorialnego toczy się postępowanie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Spór dotyczy możliwości lokalizacji przedsięwzięcia w danej lokalizacji (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia została uchylona przez WSA. Sąd stwierdził, iż mimo braku oznaczenia tego obszaru symbolem "O", można tam prowadzić działalność w zakresie gospodarki odpadami.

Czy wyrok jest podstawą do wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Czy należy ponownie przeprowadzić uzgodnienia z organami współdziałającymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?