Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada wierzytelność o wartości 30.000 zł zakupioną za kwotę 10.000 zł. Zakup wierzytelności został zaksięgowany na kontach: 30.000 zł WN 249 Pozostałe rozrachunki X 10.000 zł MA 249 Pozostałe rozrachunki Y 20.000 zł MA 850 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Spółka przegrała sprawę sądową o zapłatę danej wierzytelności.

W jaki sposób wyksięgować z ewidencji wierzytelność?

Wyrokiem sądu spółka została także zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania na rzecz strony przeciwnej.

W jaki sposób i w którym momencie (wyroku czy zapłaty) zaksięgować zwrot kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?