Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej zarządca może złożyć kilka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jeden budynek?

Czy w takim przypadku mieszkaniec czy zarządca nieruchomości zgodnie z art. 6m ust. 1ca ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. powinien zagospodarować miejsce na gromadzenie odpadów?

Czy mogą to być worki czy tylko pojemniki i czy powinien to być jeden pojemnik na odpady zmieszane czy również pojemniki na segregację?

Czy taki mieszkaniec może mieć tylko jeden odrębny pojemnik na odpady zmieszane, a odpady segregowane będzie wyrzucał do pojemników, z których korzysta reszta mieszkańców danej wspólnoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?