Official Gazette

Odpłatność za przewozy pracownicze przejmowane przez przedsiębiorstwa publicznego transportu samochodowego.

M.P.1965.41.235 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zadania służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.

M.P.1965.41.234 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1965 r.

M.P.1965.41.232 | uchwała z dnia 20 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1965.40.231 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 1965 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1965.40.230 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 1965 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1965.40.226 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady działalności oraz gospodarki finansowej i planowania zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych.

M.P.1965.40.223 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.39.222 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.

M.P.1965.39.221 | okólnik z dnia 30 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1965.39.219 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1965 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na przyjmowanie i realizowanie niektórych darowizn pieniężnych w obrocie z zagranicą.

M.P.1965.38.216 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Finansowanie i księgowanie wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe.

M.P.1965.38.215 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Pomoc materialna dla osób skierowanych na studia wyższe za granicą.

M.P.1965.37.211 | uchwała z dnia 13 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.36.210 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.36.209 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Przewóz osób samochodami ciężarowymi.

M.P.1965.36.208 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Ceny na roboty budowlane i montażowe.

M.P.1965.36.205 | uchwała z dnia 5 lipca 1965 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.35.204 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.35.202 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.35.201 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.35.200 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych dla melioracji podstawowych.

M.P.1965.35.199 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana daty obowiązywania Polskich Norm.

M.P.1965.34.198 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.

M.P.1965.34.197 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1965 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.34.196 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.34.195 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.34.194 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych.

M.P.1965.34.190 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Nadanie państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1965.34.189 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Realizacja inwestycji w razie istotnej zmiany zakresu rzeczowego lub wartości kosztorysowej.

M.P.1965.34.188 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

M.P.1965.34.187 | uchwała z dnia 21 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1965.34.186 | uchwała z dnia 25 czerwca 1965 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie ważności wyboru posłów na Sejm.

M.P.1965.34.185 | uchwała z dnia 25 czerwca 1965 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1965.34.184 | uchwała z dnia 25 czerwca 1965 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1965.34.183 | uchwała z dnia 24 czerwca 1965 r. | Akt indywidualny

Wybór Rady Państwa.

M.P.1965.34.182 | uchwała z dnia 24 czerwca 1965 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

M.P.1965.34.181 | uchwała z dnia 24 czerwca 1965 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.33.180 | zarządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.33.179 | zarządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Współpraca i koordynacja gospodarcza.

M.P.1965.33.178 | uchwała z dnia 14 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zakres działania, organizacja oraz tryb postępowania organów Inspekcji Zbożowej.

M.P.1965.32.177 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

M.P.1965.32.176 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencji kosztów gospodarstw samochodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach nietransportowych.

M.P.1965.32.175 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1965.32.174 | uchwała z dnia 15 czerwca 1965 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.31.173 | obwieszczenie z dnia 31 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.30.169 | obwieszczenie z dnia 24 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie urzędów celnych do klas.

M.P.1965.30.167 | zarządzenie z dnia 19 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, zniesienie i zmiany w organizacji niektórych urzędów celnych.

M.P.1965.30.166 | zarządzenie z dnia 19 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1965.30.165 | zarządzenie z dnia 25 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od obowiązku rejestracji niektórych cudzoziemców.

M.P.1965.30.162 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

M.P.1965.30.159 | uchwała z dnia 31 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1965.30.158 | uchwała z dnia 19 maja 1965 r. | Akt jednorazowy

Wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 30 maja 1965 r.

M.P.1965.29.157 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt indywidualny

Warunki i tryb udzielania zezwoleń na dopuszczanie do obrotu handlowego chemicznych środków ochrony roślin.

M.P.1965.28.156 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P.1965.28.155 | zarządzenie z dnia 20 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.27.154 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.27.153 | zarządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.27.152 | zarządzenie z dnia 3 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Organizacja i tryb działania komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań.

M.P.1965.27.149 | zarządzenie z dnia 29 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb udzielania kredytu bankowego na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.

M.P.1965.27.147 | zarządzenie z dnia 29 maja 1965 r. | Akt utracił moc

Normy zaludnienia mieszkań w okresie 1966-1970 r.

M.P.1965.27.145 | zarządzenie z dnia 29 maja 1965 r. | Akt utracił moc