Sprostowanie błędów. - M.P.1975.29.184 - OpenLEX

Sprostowanie błędów.

Monitor Polski

M.P.1975.29.184

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1975 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 1975 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się następujące błędy:
1)
w uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej (Monitor Polski Nr 22, poz. 137) w § 12 w wierszu drugim zamiast "1 marca 1956 r." powinno być "1 marca 1966 r.",
2)
w zarządzeniu Ministrów Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1975 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 175) w § 3 ust. 1 w wierszu drugim zamiast wyrazu "powyżej" powinien być wyraz "poniżej".