Uchylenie uchwały w sprawie okręgów energetycznych. - M.P.1975.21.124 - OpenLEX

Uchylenie uchwały w sprawie okręgów energetycznych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1975 r.

UCHWAŁA Nr 109
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1975 r.
o uchyleniu uchwały w sprawie okręgów energetycznych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 21 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1969 r. w sprawie okręgów energetycznych (Monitor Polski Nr 2, poz. 8).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.