Monitor Polski

M.P.1975.20.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 czerwca 1975 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 200 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba metalu
strona głównastrona odwrotna
200 złotychWizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1975, pod orłem napis: ZŁ 200 ZŁ, wokół napis: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAW środku wizerunek głów: żołnierza radzieckiego w hełmie z gwiazdą i żołnierza polskiego w rogatywce z orłem. Wokół napis:

XXX ROCZNICA * ZWYCIĘSTWA * NAD * FASZYZMEM

1945-1975

karbowany14,531srebro 750/1.000 Ag