Official Gazette

Usprawnienie prac przygotowawczych do realizacji nowych zadań i obiektów inwestycyjnych.

M.P.1965.61.323 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

M.P.1965.61.322 | uchwała z dnia 28 października 1965 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie środków trwałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1965.61.319 | uchwała z dnia 28 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.

M.P.1965.61.318 | uchwała z dnia 28 października 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.60.315 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.60.314 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.60.313 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.60.312 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.60.311 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1965.60.310 | zarządzenie z dnia 30 października 1965 r. | Akt utracił moc

Opłaty za badania artykułów żywnościowych, wykonane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

M.P.1965.60.309 | zarządzenie z dnia 30 października 1965 r. | Akt utracił moc

Obrót wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku.

M.P.1965.60.308 | zarządzenie z dnia 28 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

M.P.1965.60.307 | zarządzenie z dnia 21 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Ufundowanie nagrody im. Aleksandra Zawadzkiego.

M.P.1965.60.306 | zarządzenie z dnia 12 października 1965 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady tworzenia i formy zaplecza technicznego transportu samochodowego.

M.P.1965.59.305 | zarządzenie z dnia 25 października 1965 r. | Akt utracił moc

Ustalenie liczby ośrodków hodowli zwierzyny.

M.P.1965.59.304 | zarządzenie z dnia 12 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia i obniżki w podatku gruntowym.

M.P.1965.59.302 | zarządzenie z dnia 30 września 1965 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

M.P.1965.59.301 | uchwała z dnia 12 października 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.58.300 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłaty za tę czynność.

M.P.1965.58.298 | zarządzenie z dnia 22 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Współpraca i koordynacja działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

M.P.1965.57.296 | zarządzenie z dnia 15 października 1965 r. | Akt utracił moc

Środki specjalnych jednostek budżetowych.

M.P.1965.57.295 | zarządzenie z dnia 15 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1965.57.294 | uchwała z dnia 28 października 1965 r. | Akt nienormatywny

Środki ratunkowe na statkach morskich.

M.P.1965.56.293 | zarządzenie z dnia 19 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

M.P.1965.56.292 | zarządzenie z dnia 4 października 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie unieważnionych Polskich Norm.

M.P.1965.55.290 | obwieszczenie z dnia 5 października 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.55.289 | obwieszczenie z dnia 5 października 1965 r. | Akt utracił moc

Rachunkowość stowarzyszeń nie dotowanych z budżetu Państwa.

M.P.1965.55.288 | zarządzenie z dnia 11 października 1965 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

M.P.1965.55.286 | uchwała z dnia 28 września 1965 r. | Akt utracił moc

Finansowa pomoc Państwa na inwestycje budowlano-montażowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

M.P.1965.55.285 | uchwała z dnia 28 września 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

M.P.1965.55.284 | uchwała z dnia 30 września 1965 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.54.283 | obwieszczenie z dnia 1 października 1965 r. | Akt utracił moc

Opłaty za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

M.P.1965.54.281 | zarządzenie z dnia 2 września 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

M.P.1965.53.280 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Uprawianie żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.

M.P.1965.53.279 | zarządzenie z dnia 15 września 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wydawania kart pływackich.

M.P.1965.53.278 | zarządzenie z dnia 8 września 1965 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1965.53.277 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.52.274 | obwieszczenie z dnia 7 września 1965 r. | Akt utracił moc

Wypiek, zużycie surowców do produkcji oraz dopuszczenie do obrotu pieczywa piekarskiego.

M.P.1965.52.273 | zarządzenie z dnia 8 września 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie unieważnionych Polskich Norm.

M.P.1965.51.272 | obwieszczenie z dnia 6 września 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.51.271 | obwieszczenie z dnia 6 września 1965 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za legalizację narzędzi mierniczych i inne czynności urzędów miar.

M.P.1965.50.267 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje zawodowe nurków oraz działalność Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

M.P.1965.49.265 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie planowania produkcji przemysłowej w dostosowaniu do zapotrzebowania odbiorców.

M.P.1965.49.263 | uchwała z dnia 7 września 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1965.48.261 | uchwała z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.47.260 | obwieszczenie z dnia 1 września 1965 r. | Akt utracił moc

Rozwój usług dla ludności w latach 1966-1970.

M.P.1965.47.259 | uchwała z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Projektowanie inwestycji.

M.P.1965.45.253 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Regulamin Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

M.P.1965.44.250 | uchwała z dnia 11 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.43.249 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników.

M.P.1965.43.247 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.

M.P.1965.43.242 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

M.P.1965.43.240 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie przejściowego dodatku mieszkaniowego.

M.P.1965.43.239 | uchwała z dnia 20 lipca 1965 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie środkami funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.

M.P.1965.42.236 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1965 r. | Akt utracił moc