Official Gazette

Zm.: przepisy o rachunkowości budżetowej.

M.P.1965.72.414 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1965.72.413 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.71.412 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Tryb inkasa podatków i innych należności finansowych przez sołtysów.

M.P.1965.71.411 | instrukcja z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1966.

M.P.1965.71.408 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ulgi inwestycyjne w podatku gruntowym dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

M.P.1965.70.404 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na 1966 r. i podstawowe założenia na 1967 r.

M.P.1965.70.402 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P.1965.69.400 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1965 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Ministra Członka Rządu.

M.P.1965.69.398 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Szkolnictwa Wyższego.

M.P.1965.69.397 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Szkolnictwa Wyższego.

M.P.1965.69.396 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Handlu Wewnętrznego.

M.P.1965.69.395 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Handlu Wewnętrznego.

M.P.1965.69.394 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1965.69.393 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1965.69.392 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1965.69.391 | uchwała z dnia 14 grudnia 1965 r. | Akt indywidualny

Stosowanie imiennych czeków gotówkowych.

M.P.1965.68.388 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Udział jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.

M.P.1965.68.387 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.67.386 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie unieważnionych Polskich Norm.

M.P.1965.67.385 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zmiana i ustalenie nazw niektórych miejscowości.

M.P.1965.67.382 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.66.381 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb gromadzenia i wykorzystywania środków funduszu rezerwowego zjednoczeń.

M.P.1965.66.379 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.65.373 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.65.372 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Weryfikacja wyniku bilansowego niektórych przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1965.65.371 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1965.65.370 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.

M.P.1965.65.366 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.64.365 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.363 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.362 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.361 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.360 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.359 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.358 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.357 | zarządzenie z dnia 23 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.64.356 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw.

M.P.1965.64.355 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie "Dnia Strażaka".

M.P.1965.64.354 | uchwała z dnia 24 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.352 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.351 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.350 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.349 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.348 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.347 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.346 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.345 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.344 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.343 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1965.63.342 | zarządzenie z dnia 20 października 1965 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1966 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

M.P.1965.63.341 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.

M.P.1965.63.340 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1965 r. | Akt jednorazowy

Ramowe wytyczne do przeprowadzania wojewódzkich analiz sytuacji gospodarczej i wykonania planu.

M.P.1965.63.339 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw przemysłowych.

M.P.1965.63.338 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności ministerstw.

M.P.1965.63.337 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

M.P.1965.63.336 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń.

M.P.1965.63.335 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

M.P.1965.63.334 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wykonywania orzecznictwa w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom prawa pracy.

M.P.1965.63.333 | uchwała z dnia 12 października 1965 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele zabezpieczenia dróg w okresie zimowym.

M.P.1965.62.331 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Kierowanie kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie.

M.P.1965.62.330 | zarządzenie z dnia 29 października 1965 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granicy terytorialnej portu morskiego w Darłowie.

M.P.1965.62.329 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1948 r.

M.P.1965.62.327 | zarządzenie z dnia 13 listopada 1965 r. | Akt utracił moc