Organizacja urzędów celnych.

Monitor Polski

M.P.1975.20.122

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 21 czerwca 1975 r.
w sprawie organizacji urzędów celnych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
Na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działają następujące urzędy celne:
1)
Urząd Celny w Cieszynie,
2)
Urząd Celny w Gdańsku,
3)
Urząd Celny Pocztowy w Gdyni,
4)
Urząd Celny w Gdyni,
5)
Urząd Celny w Krakowie,
6)
Urząd Celny w Kuźnicy,
7)
Urząd Celny w Łodzi,
8)
Urząd Celny w Nowym Targu,
9)
Urząd Celny w Poznaniu,
10)
Urząd Celny w Przemyślu,
11)
Urząd Celny w Rzepinie,
12)
Urząd Celny w Szczecinie,
13)
Urząd Celny w Terespolu,
14)
Urząd Celny Kolejowy w Warszawie,
15)
Urząd Celny Pocztowy w Warszawie,
16)
Urząd Celny Port Lotniczy w Warszawie,
17)
Urząd Celny we Wrocławiu,
18)
Urząd Celny w Zgorzelcu.
Znosi się:
1)
Urząd Celny w Bydgoszczy,
2)
Urząd Celny w Chałupkach,
3)
Urząd Celny w Głuchołazach,
4)
Urząd Celny w Katowicach,
5)
Urząd Celny w Kielcach,
6)
Urząd Celny w Kudowie-Zdroju,
7)
Urząd Celny w Lublinie,
8)
Urząd Celny w Międzylesiu,
9)
Urząd Celny w Olsztynie,
10)
Urząd Celny w Olszynie,
11)
Urząd Celny w Wałbrzychu,
12)
Urząd Celny w Zebrzydowicach.
Prezes Głównego Urzędu Ceł określając wewnętrzną organizację urzędów celnych wymienionych w § 1 uwzględni zmiany wynikające z § 2 zarządzenia.
Tracą moc wszelkie przepisy w zakresie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji urzędów celnych, a w szczególności:
1)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 lutego 1952 r. w sprawie utworzenia Oddziału Urzędu Celnego Rzepin w Kunowicach (Monitor Polski Nr A-18, poz. 229),
2)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 października 1955 r. w sprawie przeniesienia Urzędu Celnego w Przemyślu do Żurawicy i Urzędu Celnego w Terespolu nad Bugiem do Małaszewicz oraz utworzenia w Terespolu nad Bugiem Oddziału Urzędu Celnego w Małaszewiczach (Monitor Polski z 1956 r. Nr 20, poz. 263),
3)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 28 marca 1956 r. w sprawie likwidacji urzędów celnych i powołania oddziałów urzędów celnych w niektórych miejscowościach (Monitor Polski Nr 35, poz. 423),
4)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 14 kwietnia 1956 r. w sprawie zniesienia Urzędów Celnych w Wałbrzychu i w Warszawie Dworzec Główny, zmiany nazwy Urzędu Celnego Dworzec Gdański w Warszawie oraz utworzenia w Warszawie na Dworcu Głównym Oddziału Urzędu Celnego Kolejowego w Warszawie (Monitor Polski Nr 59, poz. 717),
5)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędów Celnych w Kuźnicy Białostockiej i Zgorzelcu, likwidacji Urzędu Celnego w Węglińcu oraz utworzenia w Węglińcu Oddziału Urzędu Celnego w Zgorzelcu (Monitor Polski Nr 86, poz. 518),
6)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 12 września 1962 r. w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 350),
7)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 grudnia 1962 r. w sprawie utworzenia w Kaliszu Oddziału Urzędu Celnego w Poznaniu (Monitor Polski Nr 89, poz. 420),
8)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 czerwca 1963 r. w sprawie utworzenia w Białymstoku Oddziału Urzędu Celnego w Kuźnicy Białostockiej (Monitor Polski Nr 49, poz. 247),
9)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (Monitor Polski Nr 35, poz. 161),
10)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (Monitor Polski Nr 68, poz. 318),
11)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 166),
12)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas (Monitor Polski Nr 30, poz. 167),
13)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych (Monitor Polski Nr 44, poz. 216),
14)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie zniesienia Urzędów Celnych w Małaszewiczach i Żurawicy oraz utworzenia Urzędów Celnych w Terespolu nad Bugiem i Przemyślu (Monitor Polski Nr 57, poz. 372),
15)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie utworzenia oddziału pocztowego Urzędu Celnego w Szczecinie (Monitor Polski z 1972 r. Nr 5, poz. 32),
16)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 22 lutego 1972 r. w sprawie utworzenia w Zielonej Górze Oddziału Urzędu Celnego w Rzepinie (Monitor Polski Nr 16, poz. 106),
17)
zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 kwietnia 1973 r. w sprawie zmiany siedziby Urzędu Celnego w Łysej Polanie (Monitor Polski Nr 22, poz. 135).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1975 r.