Law Journal

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.132.1091 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.132.1090 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.132.1088 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dz.U.1923.132.1085 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.132.1084 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do podatku od skrzynek depozytowych.

Dz.U.1923.132.1083 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do obliczania daniny lasowej.

Dz.U.1923.132.1082 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Opłata za składowe od towarów przyjętych do składów urzędowych.

Dz.U.1923.132.1079 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1923.132.1078 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1077 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dz.U.1923.132.1076 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1075 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1074 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1073 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1072 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku spożywczego od cukru na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.132.1071 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.132.1070 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.131.1069 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Skrócenie terminu wyznaczonego do sprzedaży z licytacji przesyłek celnych.

Dz.U.1923.131.1068 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc styczeń 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1923.131.1066 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Żychlina w powiecie kutnowskim.

Dz.U.1923.131.1065 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminu płatności podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.131.1064 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku giełdowym.

Dz.U.1923.131.1062 | ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

Dz.U.1923.131.1061 | ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Ministerstwa Zdrowia Publicznego.

Dz.U.1923.131.1060 | ustawa z dnia 28 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych, jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.130.1059 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1923.130.1058 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie z aptek środków leczniczych oraz określanie ich ceny.

Dz.U.1923.129.1057 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Djety przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dz.U.1923.129.1056 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.128.1055 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wykupienie 6% złotych bonów skarbowych Serji I D.

Dz.U.1923.128.1054 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt indywidualny

Zmiana kompetencji terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich w Samborze i Stryju.

Dz.U.1923.128.1053 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przepisy o komunalnem pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.127.1050 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Państwowe egzaminy pielęgniarskie.

Dz.U.1923.127.1049 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłaty wywozowej od wywozu ziemniaków.

Dz.U.1923.127.1048 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsze podwyższenie opłaty stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1923.127.1047 | rozporządzenie z dnia 31 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podatek od kart do gry na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1923.127.1046 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.126.1033 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1922 r. do ustawy o zarobkowem pośrednictwie pracy.

Dz.U.1923.126.1031 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1923.126.1030 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dz.U.1923.126.1028 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1027 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1026 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1025 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1024 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1023 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.126.1022 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Rady Miejskiej w Zdunach pow. Krotoszyńskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U.1923.126.1021 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

Dz.U.1923.126.1020 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.125.1018 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.125.1017 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przepisy sanitarne dla uzdrowisk, posiadających charakter użyteczności publicznej.

Dz.U.1923.125.1016 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1923.124.1015 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.124.1013 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie zachorowań na kur czyli różyczkę (rubeola).

Dz.U.1923.124.1012 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Opłaty w postępowaniu rejestrowem na obszarze Sądów Apelacyjnych: lubelskiego, warszawskiego i wileńskiego.

Dz.U.1923.124.1008 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Określenie kursu franka złotego dla wpłat podatku majątkowego.

Dz.U.1923.124.1007 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Formularze związane z postępowaniem celnem.

Dz.U.1923.124.1005 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1923.124.1004 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego.

Dz.U.1923.124.1003 | rozporządzenie z dnia 31 października 1923 r. | Akt utracił moc