Law Journal

Djety przy podróżach służbowych do Rosji.

Dz.U.1923.124.999 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.122.995 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zniesienie powiatu podgórskiego.

Dz.U.1923.122.992 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu makowskiego.

Dz.U.1923.122.991 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.121.990 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1923.121.988 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na otwartej do tymczasowego ruchu kolei wąskotorowej Wawer-Wiązowna.

Dz.U.1923.121.986 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

Dz.U.1923.121.979 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Granice uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych, używanych w obrocie publicznym.

Dz.U.1923.121.978 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja telefonów abonentowych w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.121.977 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na miesiąc grudzień 1923 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1923.121.973 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.120.972 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie i zmiana taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1923.120.971 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Dz.U.1923.120.970 | rozporządzenie z dnia 2 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat od zgłoszeń statystycznych przy zagranicznym obrocie towarów.

Dz.U.1923.120.969 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i podwyższenie taksy komisowego, pobieranego przez Ajencje Celne P.K.P.

Dz.U.1923.119.967 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1923.119.966 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Przejściowa ulga celna dla towarów, opłacających cło w monecie złotej.

Dz.U.1923.119.965 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych Łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.119.963 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.119.962 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.119.960 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.119.959 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Budowa, ustawianie i dozór kotłów parowych na statkach.

Dz.U.1923.119.958 | rozporządzenie z dnia 29 października 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Tuszyna w powiecie łódzkim.

Dz.U.1923.119.957 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Konstantynowa w powiecie łódzkim.

Dz.U.1923.119.956 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.118.955 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, opłacających cło w monecie złotej.

Dz.U.1923.118.954 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów, podlegających mnożnikowi celnemu normalnemu.

Dz.U.1923.118.953 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dn. 28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1923.118.952 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1923.118.951 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1923.118.950 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.118.949 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Nowe unormowanie opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy.

Dz.U.1923.118.948 | rozporządzenie z dnia 31 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Państwowe stypendja oraz inne formy pomocy dla młodzieży akademickiej.

Dz.U.1923.118.942 | ustawa z dnia 30 października 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.

Dz.U.1923.117.938 | rozporządzenie z dnia 17 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie djet dziennych.

Dz.U.1923.117.936 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Strawne i drogowe dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1923.116.933 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności miar.

Dz.U.1923.116.932 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego nowozbudowanej kolei wąskotorowej Ciechanów-Grudusk.

Dz.U.1923.116.930 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.

Dz.U.1923.116.929 | rozporządzenie z dnia 30 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Wykupienie 6% bonów skarbowych Serji I C.

Dz.U.1923.116.928 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1923 r. | Akt indywidualny

Nowe unormowanie zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.

Dz.U.1923.116.927 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1923 r. | Akt jednorazowy

Zysk monopolowy od machorki.

Dz.U.1923.116.926 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Uchylenie §§ 76 do 78 oraz pozycji taryfowej 10 ustawy stemplowej niemieckiej.

Dz.U.1923.116.925 | rozporządzenie z dnia 29 października 1923 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1923.116.924 | ustawa z dnia 9 października 1923 r. | Akt utracił moc

Podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dz.U.1923.115.923 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (Prace przy recepturze).

Dz.U.1923.114.918 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.917 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.916 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.915 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.914 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu spirytusu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1923.114.913 | rozporządzenie z dnia 8 listopada 1923 r. | Akt utracił moc