Ratyfikacja przez Węgry konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.570

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 września 1929 r.
w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 8 kwietnia 1929 roku, że w dniu 21 marca 1929 roku złożony został w Genewie w imieniu Rządu Węgierskiego dokument ratyfikacyjny konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie 9 grudnia 1923 roku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 73, poz. 663).