Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.553

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 25 września 1929 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Ogłoszoną w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. taryfę celną (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) zmienia się w ten sposób, że od wyszczególnionych poniżej towarów będą pobierane następujące cła przywozowe, przyczem stawki celne należy rozumieć w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 26, poz. 241):
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg. w zł.
z pozycji 1
z pkt. 1 lit. a)jęczmień, owies11.-
z pozycji 1
z pkt. 1 lit. c)gryka, kukurydza6.-
z pozycji 1
z pkt. 1 lit. c)proso3.-
z pozycji 1
z pkt. 2 lit. a)groch6.-
pozycja 1
pkt. 2 lit. b)fasola6.-
Uwaga:jęczmień, owies, gryka, kukurydza, groch i fasola za pozwoleniami Ministerstwa Skarbubez cła
pozycja 3
pkt. 1 lit. c)inne mąki osobno niewymienione16.50
z pozycji 3
pkt. 2 lit. a)I kasza jęczmienna17.-
z pozycji 3
pkt. 2 lit. a)II kasza gryczana i jaglana11.-
pozycja 3
pkt. 2 lit. b)inne kasze, oprócz osobno wymienionych brutto18.-
Od towarów, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, które zostały nadane za dokumentami przewozowemi do bezpośredniego przewozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, cła, wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, nie będą pobierane w ciągu dni dziesięciu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1931 r. (Dz.U.31.18.101) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 1931 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.