Sprostowanie omyłek w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.71.542

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1929 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 1929 r.
w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 380).

Na podstawie art. 5 pkt. b rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) prostuję następujące błędy powstałe przy ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz siedziby i okręgu sądu grodzkiego w Kowalewie (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 380):
1)
w art. 1 pkt. d należy skreślić wyraz "Gapa";
2)
w art. 2 w wierszu czwartym należy skreślić wyraz "Frydrychowo".