Odroczenie wejścia w życie rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.74.564

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 23 października 1929 r.
o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 539) zamiast z dniem 1 listopada 1929 r. wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1929 r. i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.