Zm.: §2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.72.549

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 września 1929 r.
zmieniające § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 493).

Na podstawie art. art. 4 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 209) zarządzam co następuje:
Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 493) otrzymuje brzmienie następujące:

"Plan losowania książeczek obejmuje sumy w złotych w złocie, które wynoszą:

w 1-szym terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maja 1928 r.;

w 2-im terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 listopada 1928 r. oraz 1/30 część wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 maja 1928 r. do dnia 1 listopada 1928 r.;

w 3-im terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maja 1929 r. oraz 2/30 części wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 listopada 1928 r. do dnia 1 maja 1929 r.;

w 4-tym terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 listopada 1929 r. oraz 3/30 części wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 maja 1929 r. do dnia 1 listopada 1929 r.;

w 5-tym terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maja 1930 r. oraz 4/30 części wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 listopada 1929 r. do dnia 1 maja 1930 r.;

w 6-tym terminie losowania 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 listopada 1930 r., oraz 5/30 części wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 maja 1930 r. do dnia 1 listopada 1930 r.;

w 7-ym terminie losowania: 1/30 część wartości nominalnej wszystkich książeczek, wydanych od rozpoczęcia przerachowania do dnia 1 maja 1931 r. oraz 6/30 części wartości nominalnej książeczek, wydanych w czasie od dnia 1 listopada 1930 r. do dnia 1 maja 1931 r.;

w 8-ym terminie losowania: 1/23 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 9-tym terminie losowania: 1/22 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 10-tym terminie losowania: 1/21 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 11-tym terminie losowania: 1/20 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 12-tym terminie losowania: 1/19 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 13-tym terminie losowania: 1/18 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 14-tym terminie losowania: 1/17 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 15-tym terminie losowania: 1/16 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 16-tym terminie losowania: 1/15 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 17-tym terminie losowania: 1/14 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 18-tym terminie losowania: 1/13 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 19-tym terminie losowania: 1/12 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 20-tym terminie losowania: 1/11 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 21-ym terminie losowania: 1/10 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 22-im terminie losowania: 1/9 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 23-im terminie losowania: 1/8 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 24-tym terminie losowania: 1/7 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 25-ym terminie losowania: 1/6 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 26-ym terminie losowania: 1/5 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 27-ym terminie losowania: 1/4 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 28-ym terminie losowania: 1/3 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 29-ym terminie losowania: 1/2 część wartości nominalnej książeczek nieumorzonych;

w 30-ym terminie losowania (1 listopada 1942 r.) będą umorzone wszystkie pozostałe książeczki".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.