Złożenie przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.67.523

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 sierpnia 1929 r.
w sprawie złożenia przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 17 maja 1929 r., że w dniu 12 kwietnia 1929 r. złożony został w archiwach Rządu Francuskiego w imieniu Rządu Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców dokument ratyfikacyjny, dotyczący międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 87, poz. 783).