Zaliczenie miasta Jasła do IV klasy czynszowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.77.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miasta Jasła do IV klasy czynszowej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 681) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o wynagrodzeniu za kwatery stałe, dostarczone przez zarządy gminne na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 623) zarządza się co następuje:
Miasto Jasło zalicza się do IV klasy czynszowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.