Law Journal

Podniesienie opłat za świadectwa złotnicze.

Dz.U.1924.3.22 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uprawa tytoniu w r. 1924.

Dz.U.1924.3.20 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu towarów, podlegających opłacie cła normalnego.

Dz.U.1924.3.19 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie przeciętnej wartości franka złotego za miesiąc grudzień 1923 r.

Dz.U.1924.3.17 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Przenoszenie w stan rozporządzalności urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U.1924.3.16 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1924.2.13 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Waloryzacja opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1924.2.11 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Specjalne wynagrodzenie akordowe dla funkcjonariuszów urzędów ziemskich.

Dz.U.1924.2.10 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Unormowanie djet dziennych.

Dz.U.1924.2.9 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego wąskotorowych łódzkich elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1923.137.1159 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dz.U.1923.137.1158 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na przewozy kolejami wąskotorowemi taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1923.137.1156 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Pobieranie opłat od statków, tratew i spustu drzewa luźnego na wodach publicznych śródlądowych.

Dz.U.1923.137.1154 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu.

Dz.U.1923.137.1153 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Nowe unormowanie opłaty kontrolnej pobieranej od wyrobów tytoniowych wywożonych za granicę.

Dz.U.1923.137.1152 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Nowe unormowanie zwrotu kosztów nakładu tytoniowych opasek monopolowych.

Dz.U.1923.137.1151 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana cennika detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych tak państwowych jak i prywatnych fabryk.

Dz.U.1923.137.1150 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Nowe unormowanie opłaty za stały dozór skarbowy przy prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1923.137.1149 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat statystycznych w markach polskich według wartości stałej jednostki złotej.

Dz.U.1923.137.1146 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia artykułu 12 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r.

Dz.U.1923.137.1145 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Uposażenie nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych.

Dz.U.1923.137.1142 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana opłat listowych w obrocie z Austrją.

Dz.U.1923.137.1141 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.

Dz.U.1923.137.1138 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie t. zw. telegramów listowych.

Dz.U.1923.137.1137 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taksy dla komorników sądowych.

Dz.U.1923.137.1136 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Koszty sądowe i opłaty w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

Dz.U.1923.137.1135 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wydanie Taryfy Towarowej Polskich Kolei Żelaznych.

Dz.U.1923.136.1134 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Części I-ej Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.136.1133 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1923.135.1131 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1923.135.1128 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: artykuł 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1923.135.1127 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Ulgi celne.

Dz.U.1923.135.1126 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uiszczanie należności celnych, wymierzonych w złotych frankach.

Dz.U.1923.135.1124 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przerachowanie stawek celnych na franki złote.

Dz.U.1923.135.1123 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.

Dz.U.1923.135.1119 | ustawa z dnia 4 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Mnożnik celny normalny i zniżony.

Dz.U.1923.134.1118 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do obliczania podatków gruntowych oraz dodatków państwowych do tych podatków.

Dz.U.1923.134.1117 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.

Dz.U.1923.134.1116 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn.

Dz.U.1923.134.1114 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat stemplowych.

Dz.U.1923.134.1113 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do państwowego podatku przemysłowego.

Dz.U.1923.134.1112 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana kwot pieniężnych w niektórych przepisach o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1923.134.1110 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji II 6% złotych bonów skarbowych.

Dz.U.1923.134.1108 | ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uposażenie sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.

Dz.U.1923.134.1107 | ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kapitałów i rent.

Dz.U.1923.133.1106 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dz.U.1923.133.1105 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny.

Dz.U.1923.133.1104 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1923.133.1101 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1923.133.1100 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1923.133.1099 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, w Lublinie i w Wilnie.

Dz.U.1923.133.1098 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (prace przy recepturze).

Dz.U.1923.132.1096 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1923.132.1095 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowej kolei dojazdowej Piotrków-Sulejów.

Dz.U.1923.132.1093 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc