Ratyfikacja przez Estonję i Grecję Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 grudnia 1929 r.
w sprawie ratyfikacji przez Estonję i Grecję Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatami Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 8 października 1928 r. i 21 marca 1929 r., że złożenie dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji i Statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych waz z protokółem podpisania, podpisanych w Genewie dnia 9 grudnia 1923 roku (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 73, poz. 663),
dokonane przezzarejestrowane zostało w dniu
Estonję21 września 1929 r.
Grecję6 marca 1929 r.