Cło wywozowe od otrąb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.85.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 5 grudnia 1929 r.
w sprawie cła wywozowego od otrąb.

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Cło wywozowe od otrąb żytnich i pszennych, przewidziane w poz. 221 taryfy celnej w brzmieniu ustaleniem rozporządzeniem Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 września 1929 r. w sprawie ceł wywozowych od otrąb i makuchów (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 524) w okresie do 15 kwietnia 1930 r. nie będzie pobierane.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.