Law Journal

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska prawniczo-administracyjne w państwowej służbie skarbowej.

Dz.U.1924.13.114 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Służba przygotowawcza i egzamin kandydatów na stanowiska wyższej służby administracyjnej.

Dz.U.1924.13.113 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Konwencja Sanitarna. Warszawa.1923.02.07.

Dz.U.1924.13.111 | umowa międzynarodowa z dnia 7 lutego 1923 r. | Akt obowiązujący

Przepisy o państwowym podatku dochodowym, obowiązujące na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1924.13.110 | ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów powiatowych w powiecie administracyjnym krakowskim w okręgu sądu okręgowego w Krakowie.

Dz.U.1924.12.107 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby dla spraw handlowych przy sądzie okręgowym w Katowicach.

Dz.U.1924.12.106 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji I premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U.1924.12.103 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dz.U.1924.11.100 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Djety sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1924.11.99 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie losowania zapisów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe.

Dz.U.1924.11.95 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Przyśpieszenie terminów płatności podatku od kapitałów i rent.

Dz.U.1924.11.94 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego.

Dz.U.1924.11.93 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1924.9.90 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zastosowanie stałej jednostki do kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dz.U.1924.9.88 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Rozdział kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

Dz.U.1924.9.86 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

Dz.U.1924.9.85 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy towarowej Polskich Kolei Żelaznych.

Dz.U.1924.8.84 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji I 10% pożyczki kolejowej.

Dz.U.1924.8.83 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe od kart łowieckich.

Dz.U.1924.8.82 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana stawek opłat stemplowych.

Dz.U.1924.8.81 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U.1924.8.80 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.

Dz.U.1924.8.79 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Blankiety wekslowe.

Dz.U.1924.8.78 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Djety przy podróżach służbowych do Niemiec.

Dz.U.1924.8.76 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie unormowania djet dziennych.

Dz.U.1924.7.73 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Zm.: art. 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

Dz.U.1924.7.72 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Normy szacunkowe zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U.1924.7.71 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wpłacanie zaliczeń na pokrycie opłat celnych.

Dz.U.1924.7.70 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiany w tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.

Dz.U.1924.7.69 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie na miesiąc luty 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

Dz.U.1924.7.68 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Określanie wartości przedmiotów majątkowych oraz zaciąganie i dochodzenie zobowiązań w złotych.

Dz.U.1924.7.64 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

Dz.U.1924.7.60 | ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Chin do konwencji o zakazie używania białego fosforu przy wyrobie zapałek.

Dz.U.1924.6.49 | oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1924 r. | Akt jednorazowy

Waloryzacja taksy opłat za roboty fizyczne, pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dz.U.1924.6.48 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Uiszczenie drugiej zaliczki na podatek majątkowy przez rolników.

Dz.U.1924.6.47 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Mrzygłód i Włodowice w pow. będzińskim.

Dz.U.1924.5.43 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Dalsze przedłużenie terminu urzędowania dotychczasowego Zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U.1924.5.42 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt jednorazowy

Wypuszczenie Serji I-ej 10% pożyczki kolejowej.

Dz.U.1924.5.40 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie Serji I bonów podatkowych.

Dz.U.1924.5.39 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Pobór drugiej zaliczki na poczet podatku majątkowego.

Dz.U.1924.5.38 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia organów wykonawczych władz skarbowych.

Dz.U.1924.5.37 | ustawa z dnia 14 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Myszków w powiecie będzińskim.

Dz.U.1924.4.36 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Skolimów-Konstancin w pow. warszawskim.

Dz.U.1924.4.35 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Wykonanie art. art. 1 do 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.

Dz.U.1924.4.32 | rozporządzenie z dnia 1 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Umorzenie należności skarbowych z tytułu zaległych podatków i opłat oraz kar za zwłokę i grzywien.

Dz.U.1924.4.31 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1923 r. | Akt utracił moc

Naprawa Skarbu Państwa i reforma walutowa.

Dz.U.1924.4.28 | ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Prowizorjum budżetowe na czas od 1 stycznia do 31 marca 1924 r.

Dz.U.1924.4.27 | ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r.

Dz.U.1924.4.26 | ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Włączenie wsi Sadykierz gminy Wyszków do gminy Obryte w powiecie pułtuskim.

Dz.U.1924.3.24 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc

Opłaty probiercze.

Dz.U.1924.3.23 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1924 r. | Akt utracił moc