Przyznanie prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.89.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 grudnia 1929 r.
w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom huty "Silesia" w Paruszowcu.

Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co następuje:
Moc rozporządzenia z dnia 22 października 1929 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom fabryki maszyn i narzędzi rolniczych "Kraj" w Kutnie oraz huty "Silesia" w Paruszowcu (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 566) przedłuża się, w odniesieniu do wspomnianych w tem rozporządzeniu robotników huty "Silesia", na miesiąc grudzień r. b.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.