Sprostowanie błędu w tekście załącznika (Wykaz tytułów odnośnie do art. 9 par. 2) do Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1930 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 13 grudnia 1929 r.
o sprostowaniu błędu w tekście załącznika (Wykaz tytułów odnośnie do art. 9 par. 2) do Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.

Na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) prostuje się treść załącznika do Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej przejęcia wierzytelności i depozytów z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr. 69, poz. 528) w sposób następujący: na stronicy 1050 i 1051 w lewej i prawej kolumnie w wierszu 7, 10 i 13-ym zamiast wyrazu "Landesbahn - Pfdbr" winien być umieszczony wyraz "Landesbank - Pfdbr".