Zmiana granic gmin Rogozino i Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.86.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 listopada 1929 r.
o zmianie granic gmin Rogozino i Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Z gminy wiejskiej Kleniewo w powiecie płockim, województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości: wieś i folwark Brochocino oraz wieś i folwark Brochocinek i włącza się je do gminy wiejskiej Rogozino w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.