Złożenie dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.71.534

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 1929 r.
w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunią, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6-go kwietnia 1922 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 9 Konwencji pomiędzy Austrją, Wlochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r., dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji złożony został w imieniu Polski w dniu 10 czerwca 1929 r. w Rzymie, oraz, że, wobec złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez Austrję dnia 8 marca 1924 r. przez Włochy dnia 11 marca 1924 r. i przez Czechosłowację dnia 11 września 1926 r., Konwencja powyższa, zgodnie z jej art. 9, obowiązuje Polskę w stosunku do Austrji, Włoch i Czechosłowacji od dnia 10 czerwca 1929 r.