Wejście w życie konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich, podpisanej w Warszawie dnia 29 listopada 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.69.531

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 sierpnia 1929 r.
w sprawie wejścia w życie konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich, podpisanej w Warszawie dnia 29 listopada 1928 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 11 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotyczącej wymiany akt i dokumentów po byłych władzach wojskowych austrjacko-węgierskich, podpisanej w Warszawie dnia 29 listopada 1928 r., noty Rządu Polskiego i Rządu Rumuńskiego, przewidziane w powyższym artykule, zostały wymienione dnia 26 lipca 1929 r.