Zmiana cen soli jadalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.67.520

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 września 1929 r.
w sprawie zmiany cen soli jadalnej.

Na zasadzie §§ 4 i 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 1043) zarządzam co następuje:
Zmienia się ceny detalicznej sprzedaży soli jadalnej, określone w § 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 142) w brzmieniu nadanem § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 930) z 34 zł na 35 zł za 100 kg. soli warzonki i białej soli kamiennej wraz z opakowaniem oraz z 24 zł na 25 zł za 100 kg. szarej soli kamiennej wraz z opakowaniem.

Do powyższych cen soli, sprzedawanej w ozdobnych opakowaniach kartonowych po 1 kg. względnie po 1/2 kg., będzie się doliczać na koszty opakowania 10 zł na 100 kg. przy opakowaniu po 1 kg. oraz 15 zł na 100 kg. przy opakowaniu po 1/2 kg. soli.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 października 1929 r.