Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.552

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 10 września 1929 r.
o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 lipca 1927 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 561) w brzmieniu rozporządzeń z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 681) i z dnia 22 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 330) uzupełnia się trzema dalszemi punktami, a mianowicie:
od 100 kg.
26)pióra do pisania (stalówki), linje biurowe z blachy stalowejZł.60.
27)szpilki biurowe do torebek, pluskiewki i maszynki do segregatorów biurowych"30.
28)spinacze biurowe z drutu żelaznego"8.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 5-go dnia po ogłoszeniu.