Zwrot ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.561

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 1 lipca 1927 r.
w sprawia zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Na zasadzie art. 7-go p. d) ustawy z dn. 31 lipca 1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777), zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych, zezwala się na zwrot cła uiszczonego za sprowadzane z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów surówkę i niektóre materjały pomocnicze podług następujących norm:
1)żelazo i stal: płaskie (oprócz taśmowego) o szerokości powyżej 13 mm. do 200 mm. włącznie i o grubości powyżej 3 1/2 mm.; kwadratowe i okrągłe o średnicy powyżej 13 mm. do 100 mm.; kątowe o szerokości powyżej 40 mm.Zł.3.50od100kg.
2)szyny kolejowe o wysokości powyżej 90 mm., również z końcami frezowanemi i otworami"2.9"100"
3)żelazo i stal: kwadratowe i okrągłe o średnicy lub szerokości powyżej 100 mm.; kątowe o szerokości 40 mm. i mniej; kształtowniki (Teowe, dwu-Teowe, Ceowe, Zetowe, Tepkowe, owalne, półokrągłe, okienne, poręczowe, trapezowe oraz o innych t. p. skomplikowanych profilach) powyżej 40 mm. w największym wymiarze; szyny kolejowe o wysokości 90 mm. i mniej, również z końcami frezowanemi i otworami; łubki (złącza), podkładki, blacha o grubości 5 mm. i wyżejZł.3,50od100kg
4)żelazo i stal: drobnowymiarowe o szerokości od 13 do 6 1/2 mm. w kręgach i nie w kręgach"4.-"100"
5)żelazo i stal: kształtowniki (Teowe, dwu-Teowe, Ceowe, Zetowe, Tepkowe, owalne, półokrągłe, okienne, poręczowe, trapezowe oraz o innych t. p. skomplikowanych profilach) o szerokości w największym wymiarze 40 mm. i mniej; płaskie taśmowe, o grubości od 3 1/2 do 1 1/2 mm.; uniwersalne (płaskie o szerokości powyżej 200 mm.) wszelkiej grubości; blacha o grubości poniżej 5 mm. do 1 mm. włącznie"4.-"100"
6)żelazo i stal: taśmowe o grubości poniżej 1 1/2 mm., blacha o grubości poniżej 1 mm"5.30"100"
7)blacha żelazna i stalowa pokryta cynkiem"5.-"100"
8)wyroby kotlarskie: zbiorniki, rezerwoary, konstrukcje żelazne, dźwigary mostowe, baseny, skrzynie i t. p. wyroby z blachy żelaznej i stalowej, oprócz wymien. w poz. 154 T. C."5.40"100"
9)siatki jednolite (Streckmetall, metal deployé)"6.90"100"
10)wiadra, beczki, puszki i t. p. naczynia z blachy żelaznej, lub stalowej o grubości poniżej 4 mm, również cynkowanej, cynowanej, lub powleczonej innemi nieszlachetnemi metalami, lakierowanej, malowanej lub drukowanej"5.50"100"
11)naczynia blaszane emaljowane"26.-"100"
12)drut żelazny i stalowy o szerokości lub średnicy 6 1/2 mm. i mniej, również cynkowany, cynowany lub pokryty innemi nieszlachetnemi metalami"4.20"100"
13)drut kolczasty żelazny i stalowy również cynkowany"4.30"100"
14)gwoździe żelazne i stalowe"4.30"100"
15)wyroby żelazne i stalowe polerowane, szlifowane lub inaczej obrobione, również z dodatkiem drzewa, miedzi i jej stopów. np. nity, śruby, nakrętki, łańcuchy, butle stalowe, młotki, siekiery i t. p."4.70"100"
16)hacele do podków końskich"5.40"100"
17)łopaty, chociażby z drewnianemi rączkami"5.-"100"
18)widły, rydle, motyki, grabie, sapy, oskardy, kilofy, chociażby z drewnianemi rączkami"4.80"100"
19)wagony kolejowe towarowe"5.50"100"
20)parowozy"14.-"100"
21)części parowozowe specjalne, jako to: kotły i ich części kompletnie przystosowane (np. skrzynie paleniskowe, rury kotłowe z końcówkami miedzianemi i t. p.) armatury kotłowe, przegrzewacze pary, podgrzewacze i oczyszczacze wody, cylindry parowe obrobione, mechanizmy ruchu, stawidła, hamulce i t. p."14.-"100"
22)części wagonów, tendrów i parowozów, jako to: ostojnice, czołownice zderzakowe, skrzynie sprzęgłowe, zderzaki, trzony zderzakowe, sprężyny i kosze zderzakowe, haki wszelkie, ciągła, sprzęgi, resory wszelkie, zestawy kołowe oraz osie, koła i obręcze, maźnice i widły maźnicze, wózki jedno i dwuosiowe i ich części, hamulce wagonowe i t. p."6.-"100"
23)tendry całkowite"6.-"100"
24)rury żelazne i stalowe spawane lub ciągnione o średnicy wewnętrznej do 321 mm. z wyjątkiem rur wiertniczych"2.50"od 100"
25)rury-przewody z blachy żelaznej lub stalowej wyginanej i spawanej o grubości powyżej 4 mm. i średnicy powyżej 500 mm"5.40100"
26)pióra do pisania (stalówki), linje biurowe z blachy stalowejod 100 kg
Zł.60
27)szpilki biurowe do torebek, pluskiewki i maszynki do segregatorów biurowych"30
28)spinacze biurowe z drutu żelaznego"8
Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych, po stwierdzeniu występu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczenia należności celnych za wszelkie towary sprowadzone z zagranicy w każdym z urzędów, upoważnionych do wystawiania kwitów.
Wykazy związków eksportowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Monitorze Polskim.
Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wyda Minister Skarbu.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą: rozporządzenie z dn. 19 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 427) oraz rozporządzenie z dn. 11 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 84, poz. 472).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7-go dnia po ogłoszeniu.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. (Dz.U.28.76.681) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 1928 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1929 r. (Dz.U.29.37.330) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1929 r. (Dz.U.29.73.552) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1929 r.