Law Journal

Wybór radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych.

Dz.U.1938.63.481 | ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Wybór radnych miejskich.

Dz.U.1938.63.480 | ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Samorząd gminy m.st. Warszawy.

Dz.U.1938.63.479 | ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Regulowanie cen detalicznych nafty i węgla.

Dz.U.1938.60.467 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Regulowanie cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów.

Dz.U.1938.60.466 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przemiał pszenicy i żyta.

Dz.U.1938.60.465 | rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1938.60.464 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym.

Dz.U.1938.60.463 | ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenie podaży przedmiotów powszedniego użytku.

Dz.U.1938.60.462 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej wywozowej.

Dz.U.1938.59.461 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.

Dz.U.1938.59.457 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Określanie cen aptecznych.

Dz.U.1938.58.454 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.

Dz.U.1938.57.450 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej.

Dz.U.1938.57.449 | ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Środki finansowe na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.

Dz.U.1938.56.447 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. | Akt utracił moc

Przejęcie Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.1938.56.446 | ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Przejęcie na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.

Dz.U.1938.55.439 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej.

Dz.U.1938.55.438 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich.

Dz.U.1938.55.437 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępolskim, województwie pomorskim.

Dz.U.1938.55.436 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Grecji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1938.54.432 | oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych.

Dz.U.1938.54.431 | oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i zwinięcie niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.

Dz.U.1938.54.429 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.

Dz.U.1938.54.424 | ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe kredyty na rok 1938/39.

Dz.U.1938.54.421 | ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgów sądów grodzkich w Suwałkach i Sejnach.

Dz.U.1938.53.419 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Dyslokacja sądów grodzkich w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie.

Dz.U.1938.53.418 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Podatek komunalny od publicznego wyświetlania filmów.

Dz.U.1938.53.417 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Sprzedaż w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidocznianiu ich jakości.

Dz.U.1938.53.415 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.

Dz.U.1938.53.413 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości emisji i planu umorzenia 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.

Dz.U.1938.52.408 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

4 1/4% bony Skarbu Państwa w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.1938.52.404 | ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Konwersja 7% pożyczki stabilizacyjnej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.1938.52.403 | ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Konwersja 6% pożyczki dolarowej z 1920 r.

Dz.U.1938.52.402 | ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o Funduszu Pracy.

Dz.U.1938.52.401 | ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja fideikomisu Pszczyńskiego.

Dz.U.1938.51.398 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Nadanie koncesji na budowę i eksploatację kolei górskiej z Zakopanego na Gubałówkę.

Dz.U.1938.50.395 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1938 r. | Akt indywidualny

Umundurowanie poborców skarbowych.

Dz.U.1938.50.394 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Brazylii do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1938.49.393 | oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1938 r. | Akt jednorazowy