Law Journal

Ratyfikacja układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 22 maja 1937 r.

Dz.U.1938.49.391 | oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1938 r. | Akt jednorazowy

Dozór nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

Dz.U.1938.49.388 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Sądu Grodzkiego w Horodyszczu.

Dz.U.1938.49.387 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Wzory wyciągów z akt stanu cywilnego przeznaczone dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej.

Dz.U.1938.49.386 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Wywóz masła za granicę.

Dz.U.1938.49.384 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące clenia pewnych wyrobów chemicznych. Warszawa.1938.06.15.

Dz.U.1938.48.381 | umowa międzynarodowa z dnia 15 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Żegluga i spław. Kowno.1938.05.14.

Dz.U.1938.48.379 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Poczta i telekomunikacja. Kowno.1938.05.02.

Dz.U.1938.47.377 | umowa międzynarodowa z dnia 2 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo statków morskich.

Dz.U.1938.46.376 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 24 listopada 1930 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Uzupełnienie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U.1938.46.375 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek.

Dz.U.1938.46.373 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1938 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.

Dz.U.1938.45.371 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1938 r. | Akt utracił moc

Zniżki celne na jabłka, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy.

Dz.U.1938.45.369 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Służba zdrowia lotnictwa cywilnego.

Dz.U.1938.44.365 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Umowa o komunikacji kolejowej. Warszawa.1938.05.25.

Dz.U.1938.44.363 | umowa międzynarodowa z dnia 25 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Uposażenie wojska i marynarki wojennej.

Dz.U.1938.43.362 t.j. | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 28 października 1933 r. | Akt utracił moc

Pas graniczny.

Dz.U.1938.43.360 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Wykup gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1938.42.354 t.j. | ustawa z dnia 18 marca 1932 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność dyscyplinarna i postępowanie dyscyplinarne w Policji Państwowej.

Dz.U.1938.42.353 | rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U.1938.41.351 | oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Stosowanie w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U.1938.41.350 | oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

Dz.U.1938.41.347 | oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Zmiana koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A.

Dz.U.1938.41.344 | zarządzenie z dnia 31 maja 1938 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Urzędu Celnego w Landwarowie.

Dz.U.1938.41.340 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Posterunku Celnego w Załuczu.

Dz.U.1938.41.339 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Zakłady zastawnicze komunalnych kas oszczędności.

Dz.U.1938.41.338 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Zakłady zastawnicze.

Dz.U.1938.41.337 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Pieczęcie organów samorządu adwokackiego.

Dz.U.1938.40.335 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Dz.U.1938.40.334 | rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1938 r. | Akt utracił moc

Uzupełniająca służba wojskowa.

Dz.U.1938.39.330 | rozporządzenie z dnia 25 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Przymusowe umieszczanie w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim.

Dz.U.1938.38.321 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.

Dz.U.1938.38.320 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Dz.U.1938.37.319 | oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Złożenie przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

Dz.U.1938.37.316 | oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. | Akt jednorazowy

WMG-Polska. Układ o ubezpieczeniu społecznym. Warszawa.1937.04.29.

Dz.U.1938.37.315 | umowa międzynarodowa z dnia 29 kwietnia 1937 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.

Dz.U.1938.36.308 | oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1938 r. | Akt jednorazowy

Przeniesienie siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.

Dz.U.1938.36.306 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1938 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.

Dz.U.1938.36.305 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1938 r. | Akt jednorazowy

Ujawnianie w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich.

Dz.U.1938.36.303 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc

Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych.

Dz.U.1938.36.302 | ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. | Akt utracił moc