Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.204

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/H-74500Centralne ogrzewanie.

Żeliwne rury żebrowe.

25 maja 1955 r.
255/H-74501Centralne ogrzewanie.

Części łączące do żeliwnych rur żebrowych.

25 maja 1955 r.
3H-77054Osprzęt piecowy i kuchenny.

Ruszty piecowo-kuchenne.

14 października 1952 r. ze zmianą ustaloną dnia 23 kwietnia 1955 r.
455/H-83121Odlewy żeliwne.

Żeliwo na rusztowiny kotłowe pracujące w temperaturze do 600°C.

1 czerwca 1955 r.
555/M-65046Klucze trzpieniowe fajkowe sześciokątne.25 maja 1955 r.
655/M-74273Armatura przemysłowa.

Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi żeliwne na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.

25 maja 1955 r.
755/M-74274Armatura przemysłowa.

Kurki przelotowe dławikowe z kielichami gwintowanymi brązowe na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2.

25 maja 1955 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/M-01502Silniki spalinowe tłokowe.

Nazwy i określenia.

19 listopada 1954 r.
254/M-35600Tłokowe silniki parowe.

Nazwy i określenia.

11 grudnia 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1)
produkować służących do centralnego ogrzewania żeliwnych rur żebrowych i części łączących żeliwne rury żebrowe nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 1 i 2;
2)
produkować rusztów piecowo-kuchennych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 3;
3)
produkować rusztowin kotłowych pracujących w temperaturze nominalnej do 600°C z gatunku żeliwa nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 4;
4)
produkować kluczy trzpieniowych fajkowych sześciokątnych innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 5;
5)
produkować kurków do armatury przemysłowej przelotowych dławikowych z kielichami gwintowanymi żeliwnych i brązowych na ciśnienie nominalne 10 kG/cm2 nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 6 i 7.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2)
do prac naukowo-badawczych;
3)
w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 4 - do rusztowin do parowozów i kotłów okrętowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.