Utworzenie sądów powiatowych w Białymstoku. - Dz.U.1955.26.156 - OpenLEX

Utworzenie sądów powiatowych w Białymstoku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.26.156

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 1955 r.
w sprawie utworzenia sądów powiatowych w Białymstoku.

Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Tworzy się:
1) 1
(uchylony),
2)
Sąd Powiatowy w Białymstoku z obszarem właściwości obejmującym powiat białostocki.
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
Sprawy, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia należały do właściwości Sądu Powiatowego w Białymstoku i do sądu tego wpłynęły, toczą się w Sądzie Powiatowym dla miasta Białegostoku w Białymstoku aż do ich zakończenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1955 r. i równocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Białymstoku.
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach (Dz.U.62.22.101) z dniem 1 maja 1962 r.
2 § 2 uchylony przez § 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach (Dz.U.62.22.101) z dniem 1 maja 1962 r.
3 § 3 uchylony przez § 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach (Dz.U.62.22.101) z dniem 1 maja 1962 r.
4 § 4 uchylony przez § 5 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego dla miasta Białegostoku i Sądu Powiatowego w Łapach (Dz.U.62.22.101) z dniem 1 maja 1962 r.