Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.35.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/Z-54173Narzędzia lekarskie.

Hak dwuzębny (grabie) - typ Ollier.

30 czerwca 1955 r.
254/Z-56133Narzędzia stomatologiczne.

Dźwignie do korzeni górnych proste - typ Bein.

26 listopada 1954 r.
354/Z-56134Narzędzia stomatologiczne.

Dźwignie do korzeni dolnych tępe - typ Wajn.

26 listopada 1954 r.
454/Z-56212Narzędzia stomatologiczne.

Rękojeści do dźwigni.

Główne wymiary.

26 listopada 1954 r.
555/Z-78138Meble szpitalne.

Wózek do przewożenia chorych.

30 czerwca 1955 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 nie odpowiadających tym normom.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.