Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.33.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 27 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/F-94033Pomoce biurowe.

Taśmy do maszyn do pisania.

1 czerwca 1955 r.
255/P-92403Taśma papierowa do sklejania oklein.1 czerwca 1955 r.
355/P-94004Pomoce biurowe.

Blok do stenografii.

1 czerwca 1955 r.
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
1N-01081Jednostki miar.

Podstawowe jednostki angielskie i amerykańskie.

Nazwy, określenia i tablice porównawcze.

7 listopada 1952 r.
255/N-03009Statystyczna kontrola jakości.

Liczba próbek jednostkowych.

1 czerwca 1955 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1, nie odpowiadających tym normom.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1)
w stosunku do normy wymienionej w § 1 lp. 1 - do taśm hektograficznych i kopiowych do maszyn do pisania, do taśm do liczenia oraz do innych taśm specjalnych,
2)
do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.