Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.34.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
154/R-54055Narzędzia gospodarskie.

Grabie ogrodnicze wycinane.

25 sierpnia 1954 r.
254/R-54056Narzędzia gospodarskie.

Motyka trójzębna.

24 sierpnia 1954 r.
354/R-54057Narzędzia gospodarskie.

Widły trójzębne.

25 sierpnia 1954 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno wyrabiać grabi ogrodniczych wycinanych, motyk trójzębnych do kopania ziemniaków oraz wideł ogrodniczych do kopania ziemi nie odpowiadających normom wymienionym w § 1.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.