Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.39.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 1955 r.
w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami (Dz. U. z 1950 r. Nr 36, poz. 343) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się publiczną gospodarkę lokalami w całości:
1)
w województwie kieleckim:
a)
w miastach: Chmielnik i Opatów,
b)
w powiecie opoczyńskim: w osadzie Przysucha gromady Przysucha,
c)
w powiecie pińczowskim: w osiedlu Kazimierza Wielka,
d)
w powiecie radomskim: w osadzie Białobrzegi gromady Białobrzegi,
e)
w powiecie iłżeckim: w osadzie Lipsko gromady Lipsko;
2)
w województwie koszalińskim:

w powiecie kołobrzeskim w miejscowości Ustronie Morskie gromady Ustronie Morskie;

3)
w województwie olsztyńskim:

w mieście Iława;

4)
w województwie poznańskim:

w miastach: Kłodawa i Słupca;

5)
w województwie szczecińskim:

w mieście Nowogard.

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Komunalnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.