Przystąpienie szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.41.254

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1955 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 października 1955 r.
w sprawie przystąpienia szeregu krajów do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 i 33 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85), do Konwencji tej przystąpiły:
El Salwador dnia 27 maja 1955 r.,

Laos dnia 1 czerwca 1955 r.

Zarazem podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 3 lit. d) i 34 wymienionej Konwencji Egipt oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii notyfikowały dnia 13 kwietnia 1955 r. Stanom Zjednoczonym Ameryki o zastosowaniu powyższej Konwencji do Anglo-Egipskiego Sudanu.