Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.36.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 sierpnia 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp.Numer normyTytuł normyData ustalenia normy
155/F-78265Okucia meblowe.

Złącza śrubowe wpuszczane zwykłe.

28 czerwca 1955 r.
255/M-77241Wanna kąpielowa dziecięca z blachy stalowej emaliowana. 6 lipca 1955 r.
355/M-77242Stojak do wanny kąpielowej dziecięcej z rur stalowych lakierowany. 6 lipca 1955 r.
454/N-53200Przyrządy antropometryczne.

Antropometry składane.

Wymagania techniczne.

13 listopada 1954 r.
Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę PN/N-03001 "Statystyczna kontrola jakości. Odbiór towarów według oceny alternatywnej", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 1951 r.
Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 przeznaczonych do obrotu, nie odpowiadających tym normom.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r.