Ratyfikacja przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.38.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1955 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1955 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., została zarejestrowana dnia 25 października 1954 r. ratyfikacja przez Polskę powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami wymienionej Konwencji:

Jugosławia dnia 21 maja 1952 r.

Belgia dnia 23 maja 1952 r.

Meksyk dnia 23 sierpnia 1952 r.

Francja dnia 10 marca 1953 r.

Republika Dominikańska dnia 22 września 1953 r.

Austria dnia 29 października 1953 r.

Filipiny dnia 29 grudnia 1953 r.

Kuba dnia 13 stycznia 1954 r.