Law Journal

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.22.138 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

Dz.U.1939.22.137 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Dalsze zjednoczenie ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.

Dz.U.1939.22.136 | ustawa z dnia 15 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Nabywanie na własność Państwa nieruchomości ziemskich pozbytych w drodze egzekucji.

Dz.U.1939.21.133 | ustawa z dnia 10 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.

Dz.U.1939.21.132 | ustawa z dnia 10 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U.1939.20.131 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Regulamin wyborczy do Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy.

Dz.U.1939.19.130 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu na rok podatkowy 1939 od przedsiębiorstw eksploatacji taksówek.

Dz.U.1939.19.129 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące clenia pewnych wyrobów chemicznych. Warszawa.1939.02.09.

Dz.U.1939.19.127 | umowa międzynarodowa z dnia 9 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1939.18.124 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Guatemali do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.

Dz.U.1939.18.123 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Wskazanie władz powołanych do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Dz.U.1939.18.122 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim.

Dz.U.1939.18.121 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich w powiecie garwolińskim, województwie lubelskim.

Dz.U.1939.18.120 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Organizacja i zakres działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.

Dz.U.1939.18.118 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim.

Dz.U.1939.18.115 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.

Dz.U.1939.18.110 | ustawa z dnia 4 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1939.18.107 | ustawa z dnia 4 marca 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana snaków S E w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.

Dz.U.1939.17.106 | oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Pobór podatku dochodowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940.

Dz.U.1939.17.103 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór podatku obrotowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940.

Dz.U.1939.17.102 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Porozumienie w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne. Warszawa.1938.12.23.

Dz.U.1939.17.101 | umowa międzynarodowa z dnia 23 grudnia 1938 r. | Akt utracił moc

Budowa normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry-Zawiercie-Kozłów.

Dz.U.1939.17.99 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt indywidualny

Budowa normalnotorowej kolei Skierniewice-Łuków.

Dz.U.1939.17.98 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt indywidualny

Francja-Polska. Porozumienie w sprawie przedłużenia układu płatniczego. Warszawa.1938.12.31.

Dz.U.1939.16.96 | umowa międzynarodowa z dnia 31 grudnia 1938 r. | Akt jednorazowy

Użycie broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic.

Dz.U.1939.16.95 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: kodeks karny wojskowy.

Dz.U.1939.16.94 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt jednorazowy

Zespolenie samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym.

Dz.U.1939.16.93 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe kredyty na rok 1938/39.

Dz.U.1939.16.92 | ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.

Dz.U.1939.15.91 | rozporządzenie z dnia 25 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckim.

Dz.U.1939.15.90 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Statystyka sprzedaży i licytacji nieruchomości.

Dz.U.1939.15.89 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Dz.U.1939.14.84 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim.

Dz.U.1939.14.83 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.

Dz.U.1939.14.82 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Ustalenie stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych.

Dz.U.1939.14.81 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zmiana tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U.1939.14.78 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o komornikach.

Dz.U.1939.13.77 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1939 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dz.U.1939.13.75 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Normy szacunku i ceny wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U.1939.13.74 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

Dz.U.1939.13.72 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Uznanie stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U.1939.13.71 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o pasie granicznym.

Dz.U.1939.12.68 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1939 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U.1939.12.67 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Ustalenie planu parcelacyjnego na rok 1940.

Dz.U.1939.12.66 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.1939.12.65 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 1939 r. | Akt indywidualny

Określenie właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.

Dz.U.1939.11.62 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Umowy zbiorowe cukrowniczo-plantatorskie na okres kampanijny 1939/40.

Dz.U.1939.11.60 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1939 r. | Akt utracił moc

Podział obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie.

Dz.U.1939.10.56 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek.

Dz.U.1939.9.53 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc

Pobór scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru.

Dz.U.1939.9.50 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1939 r. | Akt utracił moc